GGz Breburg

GGz Breburg wil het stigma rondom psychiatrische aandoeningen verminderen. Hoe kun je dat beter doen, dan door cliënten in hun alledaagse leven te filmen. 

Kwetsbare mensen met waardigheid in beeld brengen. Dat is een kunst die VideoNova als geen ander verstaat. Door mensen met een psychiatrische aandoening ‘normaal’ in beeld te brengen, geef je ze een gezicht. Hierdoor is het makkelijker om je in te leven in een situatie die voorheen moeilijk doorgrondbaar was. VideoNova laat mensen in hun waardigheid.

Meer weten?